2010-1-BG1-LEO05-03085

Home

Sveiki atvykę į projekto "ValidAid" internetinį puslapį

Projektas "Žemos kvalifikacijos darbuotojų žinių ir įgūdžių vertinimas ir pripažinimas stiprinant jų pozicijas darbo rinkoje" prasidėjo 2010 m. Projekto trukmė - 2 m. Projekto pabaiga - 2012 m. ruoduo.

 

Šiuo projektu siekiama padėti žemos kvalifikacijos darbuotojams įsivertinti turimas žinias ir įgūdžius, įgytus darbo metu, panaudojant spec. vertinimo metodus ir metodikas, taip pagerinant jų konkurencingumo sąlygas darbo rinkoje.

 

Projekto konsorciumą sudaro organizacijos iš septynių ES šalių: Austrija, Bulgarija, Islandija, Prancūzija, Lietuva ir Portugalija. Projekte dalyvauja tokios organizacijos kaip universitetai, kolegijos, tyrimų centrai, mokymo ir profesinio orientavimo įstaigos.

 
IPS  European Center for Quality  Multidisciplinary European Research Institute Graz  Vilniaus Kolegija  Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais  Institut Supérieur d'Electronique de Paris  Fraedslumdstod Atvinnulifsins

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."