2010-1-BG1-LEO05-03085

Home

Добре дошли на страницата на проекта ValidAid!

 

Проектът "ValidAid - Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани работници на пазара на труда" започна през октомври  2010 г. Проектът е с продължителност две години и се очаква да приключи през септември 2012 г.


Този проект има за цел да разработи методи и средства за идентифициране и валидиране на компетенции, придобити на работното място и да създаде възможности за образование и обучение за нискоквалифицирани лица, които да повишат своите компетенции и по този начин да укрепят позициите си на пазара на труда.


Партньорството по проекта обединява организации от шест страни – Австрия, България, Исландия, Франция, Литва и Португалия.  В него са включени международни университети, изследователски центрове, както и обучителни и консултантски организации.

 
IPS  European Center for Quality  Multidisciplinary European Research Institute Graz  Vilniaus Kolegija  Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais  Institut Supérieur d'Electronique de Paris  Fraedslumdstod Atvinnulifsins

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."